Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
172 categorii
consumabile laborator
28 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Badea Cartan nr 67, Bl 37A, et 3, ap 12
Sector 2, Bucuresti
Cod postal 020662

Tel: 0040-21-211.07.95
0040-21-211.96.91
0040-21-211.95.55

Fax: 0040-21-210.39.50
Tel/Fax: 0040-21-210.67.03

E-mail: office@sepadin.ro
Echipamente / Hote cu aer laminar / vertical standard
SOLICITA OFERTA

Hote cu aer laminar vertical standard

     
    FASTER CRUMA MYSTAIRE  
         
    ADS LAMINAIRE      

round bottom